NPO – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva

 

Na projekt „FVE EUROTEC Veselí nad Moravou“ je poskytována finanční podpora z EU.

 

Název operačního programu: Národní plán obnovy

 

Program podpory: 2.3 Přechod na čistší zdroje energie, Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

 

Reg. č. projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002171

 

Datum zahájení projektu: 20. 10. 2022

 

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2023

 

Popis projektu: Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 287,96 kWp, sloužící primárně pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, jehož elektrická energie bude vyrobena ekologickou formou.

 

Výše dotace z Evropské unie: 2 121 090,65,- Kč