Pro všechny spolupracovníky

 

Krizový štáb po pátečním prvním potvrzení nákazy a sobotním setkání se zástupci Krajské hygienické stanice zorganizoval dezinfekci v prostorách společnosti specializovanou firmou a mechanickou dezinfekci dotykových ploch.
Dnes (18.3. 2020) jsme obdrželi zprávu z KHS, že výsledky testu, který byl rozhodující pro znovu obnovení činnosti firmy, byly negativní a může tedy dojít k opětovnému zahájení výroby.
Ukázalo se, že opatření, která byla zavedena již před nakažením našeho spolupracovníka mimo firmu, byla účinná. Doufám, že zvýšením disciplíny v pracovní i privátní sféře se nám všem podaří se dalším nákazám vyhnout.
Dodržujme známá pravidla, prevence je velmi důležitá!
Od čtvrtka (19.3. 2020) až do odvolání je zastaven provoz kantýny i výdeje obědů. Prosím vás, přineste si jídlo z domu (ve formě studené kuchyně). Chceme zamezit zbytečnému kontaktu a nebezpečí přenosu nákazy.
S různými jinými opatřeními, jako např. větší čas mezi směnami, budete seznámeni během zítřejšího dne.
I nadále musíme všichni dodržovat veškerá opatření proti šíření nákazy a tím chránit sebe i ostatní. Vývoj situace a její trvání nelze momentálně odhadnout, ale dá se patřičně proti nákaze chránit.
Děkuji všem, kteří v těchto těžkých dnech s vysokým nasazením přispěli ke zvládnutí situace a po celou dobu byli velkou oporou.

 

Vladimír Konečný

 

Desinfektion_01Desinfektion_02